Erkend Duurzaam

Auto- & Truckschade Munsters voldoet aan de eisen van het Erkend Duurzaam certificaat. Naar aanleiding van onze aanstaande nieuwbouw en onze wens om onze bedrijfsprocessen op een zo duurzaam mogelijke wijze ingericht te hebben heeft het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) ons geaudit. De bevindingen van het IvDM waren buitengewoon positief waarna we het Erkend Duurzaam certificaat mochten ontvangen.

Als bedrijf hechten we grote waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. Deze verantwoordelijkheid dragen we voor al onze stakeholders. Op de eerste plaats voor onze eigen werknemers die we een blijvende toekomst willen bieden in een financieel gezonde organisatie met zo optimaal mogelijke werkomstandigheden. Onze klanten, waarvoor we de kostprijs zo laag mogelijk willen houden door efficiënte werkprocessen maar die we ook producten en diensten willen bieden die bijdragen aan een reductie van de milieubelasting. Voor onze buurtbedrijven en collega ondernemers, door te werken aan een zo groen mogelijk industrieterrein. Daarnaast willen we door innovatieve ontwikkelingen en het vermarkten van deze ontwikkelingen een actieve bijdrage leveren aan het groener maken van onze bedrijfstak teneinde ook de volgende generaties te kunnen laten genieten van mens, werken met plezier en milieu!